Search

แอปเปิ้ลเพิ่มเมนูภาษาไทยใน OS X 10.7.3

เชื่อว่าคนที่ใช้ Mac มานานเห็นหลาย ๆ ประเทศเขามีเมนูเป็นภาษาท้องถิ่นให้เลือกตอนติดตั้งเครื่องก็คงนึกอยากให้มีแบบนั้นกับบ้านเราบ้าง วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วเพราะใน OS X 10.7.3 จะมีเมนูภาษาไทยทั้งระบบแล้ว

โดยในตอนนี้แอปเปิ้ลได้ปล่อย 10.7.3 (beta) แอปเปิ้ลได้เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยนั้นคือมีการแปลเมนูจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในส่วนของเมนูและคำสั่งทั้งหมด โดยรวมเท่าที่ผมเห็นถือว่าไม่ขี้เหร่เหมือนการแปลภาษาไทยบนหน้าเว็บ apple.com/th ซึ่งจะมีบางคำที่ไม่มีคำไทยแทนก็จะใช้คำทับศัพท์ไปเลย แต่บางคำเมื่อแปลเป็นคำไทยแล้วก็จะแปลก ๆ ไปบ้างเช่น Serial ATA แปลเป็นไทยว่า ATA อนุกรม เป็นต้น นอกจากในส่วนของเมนูต่าง ๆ แล้วยังรวมถึงชื่อแอพพลิเคชั่นที่มากับเครื่องด้วยที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย

สำหรับการพัฒนาในส่วนภาษาไทยของ OS X 10.7 ถือว่ามีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดจากที่แล้ว ๆ มาพอสมควรเพราะตั้งแต่ใน 10.7 ก็ได้มีการเพิ่มเสียงภาษาไทย (Voice Over) เข้ามาและยังต่อเนื่องมาถึงการทำเมนูเป็นภาษาไทยใน 10.7.3 อีกครั้ง

ขอบคุณ คุณ ezy สำหรับข้อมูลด้วยครับ

 

posted on 11 December 2011, 3:23 pm by kangg in News
 • http://ezybzy.info ezy

  เห็นคำว่า อรรถประโยชน์ Xyz แล้วเพลียเลยทีเดียว (ฮา)

 • http://twitter.com/minezameo minezameo

  เพิ่งจะเห็นความสำคัญ หรอ 55

 • Anonymous

  แล้วจะได้ใช้เมื่อไหร่ 10.7.3

 • http://www.facebook.com/joycarters Nu Joy

  อยากลองมั้ง ยังไม่เคยเลยอะ